Stichting

Varen doen we samen

Bestuur

Stichting Varen Doen We Samen wordt bestuurd door onderstaande vrijwilligers.

Michael Malm

Voorzitter

Lucie Venmans

Penningmeester

Astrid Halfhide

Secretaris

Frans venmans

Bestuurslid

Doelstellingen

De stichting heeft als doel het organiseren van boottochten voor chronische zieken, eenzamen en ouderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Onze doelstellingen zijn opgenomen in de statuten van de stichting. Deze zijn op 5 augustus 2021 vastgesteld door de notaris.

Hoofdlijnen beleidsplan

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van ons beleidsplan:

  • De komende jaren wordt via promotie gewerkt aan fondsenwerving.
  • Voor exploitatie van het schip zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van vrijwilligers.
  •  Waar mogelijk zal een samenwerking worden gezocht met andere partijen om een uitbreiding van de dagbesteding aan te kunnen bieden.

Niemand wil voor onplezierige verrassingen staan. Lees daarom eerst onze algemene voorwaarden.

Vrijwilligers

Stichting Varen Doen We Samen wordt dankbaar geholpen door onderstaande vrijwilligers.

Frans

Met zijn jarenlange ervaring als zeiler en met zijn technische achtergrond heeft Frans het verbouwingsproject van de huifboot op zich genomen. Ook zal Frans dienst doen als kapitein tijdens de boottochten.

Nel

Nel heeft ons regelmatig geholpen bij het verbouwen van de huifboot.

Sanne

Sanne heeft ons regelmatig geholpen bij het verbouwen van de huifboot.

Maurice

Maurice heeft geweldig geholpen bij onder meer de afwerking van het plafond van onze Huifschuit.

Rick

Rick heeft geholpen met klussen aan de huifschuit en aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van www.varendoenwesamen.nl .

Draag je onze stichting ook een warm hart toe?
Wil je een handje helpen, bijvoorbeeld tijdens een van onze vaartochten?